Menu

Nagrody

Każdy ze zwycięzców klasyfikacji generalnej w kategorii elita mężczyzn (M21E) oraz elita kobiet (W21E) otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł (podana kwota nie zawiera ewentualnych podatków). W chwili obecnej organizator przewiduje nagrody pieniężne jedynie dla najwyższych miejsc podium i tylko w podanych kategoriach. W zależności od ilości pozyskanych sponsorów, ilość nagradzanych miejsc podium i/lub kategorii może się zwiększyć.

Polskie przepisy stanowią, iż kwota powyżej 760PLN jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na organizatorze zawodów.

Uprzejmie proszę osoby walczące w elicie o podium o przygotowanie danych osobowych (imię, nazwisko i PESEL) oraz adresu Urzędu Skarbowego. Będą potrzebne przy odbiorze nagrody pieniężnej.