Menu

Regulamin

Pobierając numer startowy w centrum zawodów przyjmujesz do wiadomości zagrożenia jakie niesie ze sobą uprawianie biegu na orientację. W szczególności akceptujesz fakt startu na własną odpowiedzialność. Jest to szczególnie istotne ze względu na to, iż na byłej jednostce jest wiele transzei, bunkrów i 4-metrowych ścianek skalnych. Traktuj opisy na terenie jednostki jak w terenie górskim: symbol 201 - ścianka skalna nie do przejścia - jest naprawdę nie do przejścia bez uszczerbku na zdrowiu.

 • Start każdego z etapów z boksu startowego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie centrum zawodów.
 • Opisy punktów kontrolnych zgodne z IOF dostępne oddzielnie oraz wydrukowane na mapie.
  • Opisy dla tras sportowych M/W16+ z piktogramami.
  • Opisy dla tras popularyzacyjnych oraz M/W10-M/W14 z piktogramami i tekstem.
 • Klasyfikacja generalna liczona jako suma czasów z każdego etapu.
 • Biuro zawodów otwarte godzinę przed minutą zerową każdego dnia
 • Organizacja boksu startowego:
  • boks 1 (-03:00) - weryfikacja startujących (check i clear dla kart SI)
  • boks 2 (-02:00) - pobieranie opisów PK (na rękę)
  • boks 3 (-01:00) - oczekiwanie na start
 • Zawodnicy mają obowiązek nosić numer startowy w widocznym miejscu przy wejściu do boksu oraz podczas biegu.
 • Na mecie dla zawodników dostępna będzie woda.
 • Niektóre kategorie, ze względu na małą ilość zgłoszeń, mają współdzielone trasy. Szczegóły podane przy komunikacie na każdy bieg.
 • Wyniki będą odświeżane w interwale 5-minutowym podczas zawodów na stronie WWW. Będzie je można śledzić na własnym urządzeniu mobilnym, lub na kilku dostępnych w Centrum Zawodów.

Mapy

Pomimo opublikowania (6 kwietnia 2017) przez IOF nowego standardu ISOM 2017, mapy będą przygotowane w starym standardzie ISOM 2000. Jest to zgodne z normami, gdyż dopiero od 2018 roku będzie wymóg przygotowywania map w nowym standardzie.

Trasy sportowe

Przynależnośc do kategorii według rocznika. Każdy ma prawo zapisać się do wyższej kategorii niż wynika to z jego roku urodzenia. Dla wieku poniżej 21 lat zawodnicy mogą wybierać kategorie starsze, dla wieku powyżej 35 lat zawodnicy mogą wybierać kategorie młodsze.

 • W10 - kobiety 10 lat i młodsze
 • W12 - kobiety 12 lat i młodsze
 • W14 - kobiety 14 lat i młodsze
 • W16 - kobiety 16 lat i młodsze
 • W18 - kobiety 18 lat i młodsze
 • W20 - kobiety 20 lat i młodsze
 • W21E - elita kobiet (brak ograniczeń wiekowych)
 • W21S - kobiety skrócona (brak ograniczeń wiekowych)
 • W35 - kobiety 35 lat i starsze
 • W40 - kobiety 40 lat i starsze
 • W45 - kobiety 45 lat i starsze
 • W50 - kobiety 50 lat i starsze
 • W55 - kobiety 55 lat i starsze
 • W60 - kobiety 60 lat i starsze
 • W65 - kobiety 65 lat i starsze
 • W70 - kobiety 70 lat i starsze
 • W75 - kobiety 75 lat i starsze
 • W80 - kobiety 80 lat i starsze
 • M10 - mężczyźni 10 lat i młodsi
 • M12 - mężczyźni 12 lat i młodsi
 • M14 - mężczyźni 14 lat i młodsi
 • M16 - mężczyźni 16 lat i młodsi
 • M18 - mężczyźni 18 lat i młodsi
 • M20 - mężczyźni 20 lat i młodsi
 • M21E - elita mężczyzn (brak ograniczeń wiekowych)
 • M21S - mężczyźni skrócona (brak ograniczeń wiekowych)
 • M35 - mężczyźni 35 lat i starsi
 • M40 - mężczyźni 40 lat i starsi
 • M45 - mężczyźni 45 lat i starsi
 • M50 - mężczyźni 50 lat i starsi
 • M55 - mężczyźni 55 lat i starsi
 • M60 - mężczyźni 60 lat i starsi
 • M65 - mężczyźni 65 lat i starsi
 • M70 - mężczyźni 70 lat i starsi
 • M75 - mężczyźni 75 lat i starsi
 • M80 - mężczyźni 80 lat i starsi

Trasy popularyzacyjne

Trasy w całości oznakowane w terenie, aczkolwiek moźliwe będzie wybieranie alternatywnych - bardziej optymalnych - nieoszarfowanych wariantów z pełną nawigacją po lesie. Na obydwu trasach dozwolony start w grupach.

Dzieci

Wybierz tę trasę, jeżeli zgłaszasz swoje dziecko do startu indywidualnego, a obawiasz się o jego umiejętności nawigacyjne i tym samym nie możesz go zgłosić na jedną z kategorii sportowych. Wybierz tę trasę również jeżeli chcesz wystartować wspólnie z dzieckiem/dziećmi lub przejść trasę całą rodziną. Długośc trasy będzie tak dobrana, aby kilkuletnie dziecko było ją w stanie przejść w całości o własnych siłach.

Dorośli

Wybierz tę trasę jeżeli na zawody chcesz wziąć kijki (Nordic Walking) lub wybrać się ze znajomymi. Długość trasy będzie zdecydowanie większa od trasy dla dzieci.

Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń.