Menu

Piątek - Sprint

  • start pierwszego zawodnika 18:00
  • trasy sportowe startują w interwałach czasowych
  • trasa szarfowana startuje z puszki SI start w dowolnej minucie startowej pomiędzy pierwszym a ostatnim zawodnikiem

Przypominam o przepisach dotyczących map sprinterskich odnośnie minimalnych odległości pomiędzy PK: 15m dla różnych obiektów, 30m dla takich samych obiektów.

Parametry

Kategoria Długość Ilość PK Przewyższenie
W21E 3,4 km 26
M21E 3,9 km 27
W21S 2,9 km 22
M21S 3,5 km 24
M18,20,35,40 3,2 km 27
W16,40,45,55 2,8 km 23
M16,45,50 3,1 km 25
W14,M12,14 2,2 km 18
Dorośli, Dzieci 1,6 / 2,1 km 15

Opisy

Przykładowe opisy z przygotowanych już tras sportowych:

Przykładowe opisy z przygotowanych już tras szarfowanych oraz M/W10 - M/W14:

Mapa

Teren byłej jednostki wojskowej zlokalizowanej w lesie. Zróżnicowana charakterystyka. Fragment niemalże miejski z opuszczonymi budnynkami, alejkami, krzewami ozdobnymi oraz boiskiem. Inny fragment stanowiący sporą część, to teren (pół)otwarty ze sztucznie usypanymi wałami ochronnymi oraz strzelnicą z kulochwytem. Pozostała część to niebagatelnych rozmiarów las o utrudnionej przebieżności.

  • Trzaskowo Jednostka
  • ISSOM 2007
  • skala: 1:5000
  • cięcie warstwicowe: 2.5m
  • kreślenie: Dominik Zalewski 2017
  • podkład: LIDAR
fragment mapy wizualizacja gruntu