Menu

Sobota - Średni

  • start pierwszego zawodnika 11:00
  • trasy sportowe startują w interwałach czasowych
  • trasa szarfowana startuje z puszki SI start w dowolnej minucie startowej pomiędzy pierwszym a ostatnim zawodnikiem
  • trasy wyższych kategorii posiadają przebieg obowiązakowy przez stadion po pierwszej części - punkt widokowy dla kibiców

Przypominam o przepisach dotyczących map leśnych odnośnie minimalnych odległości pomiędzy PK: 30m dla różnych obiektów, 60m dla takich samych obiektów.

Parametry

Kategoria Długość Ilość PK Przewyższenie
W21E 6,9 km 29
M21E 7,3 km 29
W21S 6,0 km 25
M21S 6,1 km 25
M18,20,35,40 5,9 km 25
W16,40,45,55 4,4 km 20
M16,45,50 5,3 km 22
W14,M12,14 3,2 km 14
Dorośli, Dzieci 2,3 / 3,6 km 9

Okolo 30 metrów za lampionem start znajduje się przebieg przez szutrową drogę - szlak cysterski. Droga jest bardzo wyboista i nie da się nią jechać szybko. Jednakże czasami przejeżdżają nią samochody. Bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności.

Mapa

Puszcza Zielonka, a dokładniej tereny Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina znajdujące się pomiędzy miejscowościami Kamińsko, Trzaskowo oraz Potasze.

W dużej części łatwo przebieżny las z bogatą siecią dróg oraz dużą ilością opłotowanych upraw leśnych. Istnieje też sporo fragmentów o utrudnionej przebieżności oraz stosunkowo duży obszar podmokłych terenów (pół)otwartych. Na około połowie terenu bogata mikrorzeźba.

  • Trzaskowo
  • ISOM 2000
  • skala: 1:10 000
  • cięcie warstwicowe: 2.5m
  • kreślenie: Dominik Zalewski 2017
  • podkład: LIDAR
fragment mapy wizualizacja gruntu