Menu

Nagrody

Każdy ze zwycięzców klasyfikacji generalnej w kategorii elita mężczyzn (M21E) oraz elita kobiet (W21E) otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł (kwota wolna od podatku*). Każdy ze zwycięzców pojedynczego etapu w kategorii elita mężczyzn (M21E) oraz elita kobiet (W21E) otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł (kwota wolna od podatku*). W chwili obecnej organizator przewiduje nagrody pieniężne jedynie dla najwyższych miejsc podium i tylko w podanych kategoriach. W zależności od ilości pozyskanych sponsorów, ilość nagradzanych miejsc podium i/lub kategorii może się zwiększyć.

* Polskie przepisy stanowią, iż kwota powyżej 760PLN jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.