Menu

Niedziela - Średni

52.312769° N
16.906413° E

Szacowana godzina startu pierwszego zawodnika: 11:00

Mapa

Lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego w pobliżu osady Kątnik oraz Zalewów Nadwarciańskich. Dobrze rozwinięta sieć ścieżek i dróg. Bogata mikrorzeźba wymyciowa. W przeważającej więkoszości łatwo przebieżny las z fragmentami o utrudnionej widoczności.

  • nowa mapa Kątnik
  • ISOM 2017
  • skala: 1:10 000
  • cięcie warstwicowe: 2.5m
  • kreślenie: Dominik Zalewski 2016
  • podkład: LIDAR
  • stara mapa
fragment mapy wizualizacja gruntu