Menu

Piątek - Sprint

52.454138° N
16.913969° E

Szacowana godzina startu pierwszego zawodnika: 17:00

Mapa

Teren osiedla Bolesława Chrobrego w Poznaniu. W większości charakterystyka typowego blokowiska z budynkami od 3 do 16 kondygnacji. Okolo 15% powierzchnii stanowi park. Występują tutaj licznie szkoły, przedszkola oraz żłobki (w liczbie dziewięciu) z ciekawym ukladem opłotowań wokół boisk i placów zabaw. Znikoma rzeźba terenu. Wizytówką są wieże RTV.

  • nowa mapa Osiedle Chrobrego
  • ISSOM 2007
  • skala: 1:5000
  • cięcie warstwicowe: 2.5m
  • kreślenie: Dominik Zalewski 2018
  • podkład: LIDAR
wizualizacja pokrycia terenu