Menu

Regulamin

Pobierając numer startowy w centrum zawodów przyjmujesz do wiadomości zagrożenia jakie niesie ze sobą uprawianie biegu na orientację. W szczególności akceptujesz fakt startu na własną odpowiedzialność.

 • Start każdego z etapów z boksu startowego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie centrum zawodów.
 • Opisy punktów kontrolnych zgodne z IOF dostępne oddzielnie oraz wydrukowane na mapie.
  • Opisy dla tras sportowych M/W16+ z piktogramami.
  • Opisy dla tras popularyzacyjnych oraz M/W10-M/W14 z piktogramami i tekstem.
 • Klasyfikacja generalna liczona jako suma czasów z każdego etapu.
 • Biuro zawodów otwarte godzinę przed minutą zerową każdego dnia
 • Organizacja boksu startowego:
  • boks 1 (-03:00) - weryfikacja startujących (check i clear dla kart SI)
  • boks 2 (-02:00) - pobieranie opisów PK (na rękę)
  • boks 3 (-01:00) - oczekiwanie na start
 • Zawodnicy mają obowiązek nosić numer startowy w widocznym miejscu przy wejściu do boksu oraz podczas biegu.
 • Na mecie dla zawodników dostępna będzie woda.
 • Organizator zastrzega sobie prawo łączenia tras przy małej ilości zgłoszeń w danej kategorii
 • Wyniki będą odświeżane w interwale 5-minutowym podczas zawodów na stronie WWW. Będzie je można śledzić na własnym urządzeniu mobilnym, lub na kilku dostępnych w Centrum Zawodów.

Trasy sportowe

Przynależnośc do kategorii według rocznika. Każdy ma prawo zapisać się do wyższej kategorii niż wynika to z jego roku urodzenia. Dla wieku poniżej 21 lat zawodnicy mogą wybierać kategorie starsze, dla wieku powyżej 35 lat zawodnicy mogą wybierać kategorie młodsze.

 • W10 - kobiety 10 lat i młodsze
 • W12 - kobiety 12 lat i młodsze
 • W14 - kobiety 14 lat i młodsze
 • W16 - kobiety 16 lat i młodsze
 • W18 - kobiety 18 lat i młodsze
 • W20 - kobiety 20 lat i młodsze
 • W21E - elita kobiet (brak ograniczeń wiekowych)
 • W21S - kobiety skrócona (brak ograniczeń wiekowych)
 • W35 - kobiety 35 lat i starsze
 • W40 - kobiety 40 lat i starsze
 • W45 - kobiety 45 lat i starsze
 • W50 - kobiety 50 lat i starsze
 • W55 - kobiety 55 lat i starsze
 • W60 - kobiety 60 lat i starsze
 • W65 - kobiety 65 lat i starsze
 • W70 - kobiety 70 lat i starsze
 • W75 - kobiety 75 lat i starsze
 • W80 - kobiety 80 lat i starsze
 • M10 - mężczyźni 10 lat i młodsi
 • M12 - mężczyźni 12 lat i młodsi
 • M14 - mężczyźni 14 lat i młodsi
 • M16 - mężczyźni 16 lat i młodsi
 • M18 - mężczyźni 18 lat i młodsi
 • M20 - mężczyźni 20 lat i młodsi
 • M21E - elita mężczyzn (brak ograniczeń wiekowych)
 • M21S - mężczyźni skrócona (brak ograniczeń wiekowych)
 • M35 - mężczyźni 35 lat i starsi
 • M40 - mężczyźni 40 lat i starsi
 • M45 - mężczyźni 45 lat i starsi
 • M50 - mężczyźni 50 lat i starsi
 • M55 - mężczyźni 55 lat i starsi
 • M60 - mężczyźni 60 lat i starsi
 • M65 - mężczyźni 65 lat i starsi
 • M70 - mężczyźni 70 lat i starsi
 • M75 - mężczyźni 75 lat i starsi
 • M80 - mężczyźni 80 lat i starsi

Trasa popularyzacyjna

Trasa w całości oznakowane w terenie, aczkolwiek moźliwe będzie wybieranie alternatywnych - bardziej optymalnych - wariantów z pełną nawigacją w terenie. Dozwolony start w grupach. Długośc trasy będzie tak dobrana, aby kilkuletnie dziecko było ją w stanie przejść w całości o własnych siłach.