Menu

Sobota - Klasyk

52.510038° N
16.938671° E

Dzięki uprzejmości Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu trasy biegu będą przebiegały po aktywnej jednostce wojskowej. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zdrowego rozsądku przy poruszaniu się po tym terenie.

Szacowana godzina startu pierwszego zawodnika: 12:00

Mapa

Tereny Nadwarciańskie pomiędzy miejscowościami Radojewo i Biedrusko przylegające do Poligonu Biedrusko. Zróźnicowana charakterystyka. Obszar przylegający do rzeki Warty jest półotwarty o utrudnionej przebieżności (wysokie trawy, pokrzywy) i w dużej części podmokły. Stosunkowo słabo rozwinięta sieć dróg i ścieżek. Nabrzeże posiada ciekawą formę wymyciową. Przylega do niego opłotowana jednostka wojskowa znajdująca się w terenie leśnym, lecz posiadająca fragmenty zurbanizowane (budynki, hangary). Fragment leśny ma przebieżność od łatwej do utrudnionej oraz stosunkowo dobrze rozwiniętą drożnię. Występuje w nim duża liczba muld polodowcowych schodzących w kierunku rzeki. Obszar ten był kiedyś częścią poligonu, więc występują tu licznie elementy powojskowe (okopy, transzeje, budowle podziemne).

  • poszerzona o tereny nadwarciańskie oraz jednostkę wojskową mapa Łysy Młyn
  • ISOM 2017
  • skala: 1:10 000
  • cięcie warstwicowe: 2.5m
  • kreślenie: Dominik Zalewski 2015/2018
  • podkład: LIDAR
  • stara mapa
fragment mapy wizualizacja gruntu