Menu

* Zgodnie z oficjalnym cennikiem Wielkopolskiego Parku Narodowego, wszelkiego rodzaju imprezy sportowe są obarczone kosztem 15 zł od uczestnika. Dla zawodów Zielonka Cup udało się wynegocjować cenę 5 zł od uczestnika. Dotyczy to startu na dystansie średnim w niedzielę.

Cennik zgłoszeń na pełne zawody

do 05.03.2018 do 09.04.2018 od 10.04.2018
3 dni W/M 16 lub starsi 65 zł + 5 zł* 80 zł + 5 zł* 105 zł + 5 zł*
3 dni W/M 10-14 45 zł + 5 zł* 55 zł + 5 zł* 70 zł + 5 zł*
3 dni popularyzacyjna 45 zł + 5 zł* 55 zł + 5 zł* 70 zł + 5 zł*

Tabela nie zawiera ceny wypożyczenia karty SI do pomiaru czasu. Jeżeli nie posiadasz własnej karty SI sygnalizujesz ten fakt nie wpisując jej numeru w formularzu rejestracyjnym. Organizator wypożycza karty SI w cenie 3zł/dzień.

Cennik zgłoszeń na pojedyncze dni/starty

do 05.03.2018 do 09.04.2018 od 10.04.2018
1 dzień W/M 16 lub starsi 25 zł + 5 zł* 30 zł + 5 zł* 35 zł + 5 zł*
1 dzień W/M 10-14 20 zł + 5 zł* 25 zł + 5 zł* 30 zł + 5 zł*
1 dzień popularyzacyjna 20 zł + 5 zł* 25 zł + 5 zł* 30 zł + 5 zł*

Możliwość zgłoszeń po 16.04.2018 będzie określona przez organizatora w terminie późniejszym.

Rezygnacje

W przypadku rezygnacji ze startu opłaty podlegają zwrotom według następującej tabeli.
do 05.03.2018 do 09.04.2018 od 10.04.2018
100% zwrotu 80% zwortu 0% zwrotu

Zwracana kwota będzie pomniejszona o koszt wykonania przelewu bankowego.